Náš 100 ročný jubilant

Pán Vojtech Šalplachta sa v tomto roku dožil krásneho životného jubilea 100 rokov. Gratulujeme a prajeme ešte veľa síl do ďalšieho života,