Dobrodružstvo pri obžinkoch

Spišské divadlo je na dosah a tak sme sa rozhodli pre návštevu ďalšieho predstavenia.