Výročná 2016 ešte raz

Tretím zdrojom fotočiek z našej Výročnej schôdze KDDC je foťák šikovnej Hanky Domiterovej:

Advertisement