OPÄŤ SME SA ROZRÁSTLI

Kusisko mravenčej práce predchádzalo Výročnej členskej schôdzi KDDC v Ružomberku. Zabezpečiť miesta, občerstvenie, program pre zhruba 400 účastníkov poriadne preverilo schopnosti každého člena výboru. Našu “výročku” začínali aj tohto roku Elišky, ktoré sú na dôchodcovskej tanečnej scéne už 15 rokov. Nasledovala obsiahla správa o aktivitách KDDC v Ružomberku za rok 2019, ktorú prítomným členom prečítala…