HODNOTILI SME ROK 2016

V nedeľu 29. januára 2017 sa stretlo 285 členov KDDC vo veľkej sále Kultúrneho domu A.Hlinku, aby zhodnotili činnosť klubu za uplynulý rok 2016. V poetickom úvode nám pani Viera Ludrovcová slovami básne Nemám čas, pripomenula zaneprázdnenosť našich potomkov, ktorí v návale svojich povinností často zabúdajú na rodnú mať.

BOHATÝ SEPTEMBER

Leto nám vlialo nové sily do žíl a tak sme dostatočne pripravení na množstvo zážitkov, ktoré na nás čakajú do konca kalendárneho roka. Držte si klobúky, začíname už v septembri:

TENTORAZ BEZ PAPÚČ

Rok sa z rokom zišiel, čas športovať prišiel 🙂 dresy sme nahodili, guláš navarili, hostí pohostili aj šikovných odmenili… Tradíciou sa to zatiaľ nazvať nedá, uvidíme, či si toto naše športovanie spojené s